Seksenbirinci Sure Tekvîr Suresi Oku/Dinle - Vatan Kocaeli Gazetesi
28 Ekim 2020 Çarşamba

Seksenbirinci Sure Tekvîr Suresi Oku/Dinle


Tekvîr Suresi’nde kıyametin dehşet verici bazı ayrıntıları ile vahiy ve peygamberlik gerçeği üzerinde durulmaktadır. İniş sırasına göre 7. sure olarak, Tebbet Suresi’nden sonra ve A’lâ Suresi’nden önce tamamıyla Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır.

Tekvir Suresi Türkçe Okunuşu

3.Ve izelcibalu suyyiret.
4.Ve izel’işaru ‘uttılet.
5.Ve izelvuhuşu huşiret.
6.Ve izelbiharu succiret.
7.Ve izennufusu zuvvicet.
8.Ve izelmev’udetu suilet.
10.Ve izessuhufu nuşiret.
11.Ve izessema’u kuşitat.
12.Ve izelcahıymu su”ıret.
13.Ve izelcennetu uzlifet.
14.’Alimet nefsun ma ahdaret.
15.Fela uksimu bilhunnesi.
18.Vessubhı iza teneffese.
19.İnnehu lekalu resulin keriymin.
20.Ziy kuvvetin ‘ınde ziyl’arşi mekiynin.
21.Muta’ın semme emiynin.
22.Ve ma sahıbukum bimecnunin.
23.Ve lekad reahu bil’ufukılmubiyni.
24.Ve ma huve ‘alelğaybi bidaniynin.
25.Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
27.İn huve illa zikrun lil’alemiyne.
28.Limen şae minkum en yestekıyme,.

29.Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul’alemiyne.

Tekvir Suresi Türkçe Anlamı

1.Güneş, dürüldüğü zaman,
2.Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,
3.Dağlar, yürütüldüğü zaman,
4.Gebe develer salıverildiği zaman.
5.Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,
6.Denizler kaynatıldığı zaman,
7.Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.
8, 9.Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
10.Amel defterleri açıldığı zaman,
11.Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,
12.Cehennem alevlendirildiği zaman,
13.Cennet yaklaştırıldığı zaman,
14.Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.
15, 16.Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,
17.Andolsun, yöneldiği zaman geceye,
18.Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,
19, 20, 21.O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.
22.(Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.
23.Andolsun o, Cebrâil’i apaçık ufukta gördü.
24.O, gayb hakkında cimri değildir.
25.Kur’an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26.(Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz?
27, 28.O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.

29.Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

YAZAR: Fatih Saçak

Kocaeli Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve Gebze Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018 Mezunu. Vatan Kocaeli Gazetesi editörü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ev Hanımlarının Emeklilik Başvuru Aşamaları

Hükümetin yeni düzenlemesi ile ev hanımları artık sigorta başlangıçları olmasada kolaylıkla belirlenen şartları sağlamaları durumunda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir