MEB'den Okul Aile Birliği Toplantıları Hakkında Açıklama - Vatan Kocaeli Gazetesi
30 Ekim 2020 Cuma

MEB’den Okul Aile Birliği Toplantıları Hakkında Açıklama


Konuya ilişkin Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Başkanlığımıza gönderilen 09.10.2020 tarih ve 14521962 sayılı yazıda;
“okul aile birlikleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurulan; ancak tüzel kişilikleri bulunmayan, yönetim organları üyelerin seçimi ile oluşan ve idarenin memurları tarafindan denetlenip kontrol edilen bir yapıya sahiptir. Böyle olunca da, kamu hukuku ve özel hukuk kurallarının birlikte uygulandığı bir durum söz konusu olmaktadır.

Bu kapsamda, Yönetmelikte genel kurulun her yıl toplanacağı ve genel kurulun düzenli bir şekilde yapılmasından da okul müdürünün sorumlu olduğu belirtilmiş ise de; genel kurulun yapılamaması durumunda nasıl bir yol izleneceğine dair bir düzenlenmeye yer verilmemiştir.
Aynı şekilde, yönetim kurulunun görev süresinin bir yıl olduğu emredici kural olarak belirtilmiştir. Bu bir yıllık sürenin hak düşürücü süre olduğu görülmektedir. Ancak, genel kurulun yapılamaması, dolayısıyla, yeni yönetim kurulunun oluşturulamaması durumunda eski yönetim kurulunun görev ve yetkilerinin devam edip etmeyeceğine dair bir hükme yer verilmemiştir. Böyle olunca, bir yıllık sürenin sonunda yönetim kurulunun yetkisi kesin bir şekilde sona ereceğinden ve yönetim kurulu üyeleri de idarenin memuru olmadığından, üstleri tarafından talimat verilmek suretiyle yetkilendirilmelerinin de söz konusu olamayacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla; Yönetmeliğin yürütme makamı olan Bakan tarafından, okul aile birlikleri genel kurullarının ertelenmesine dair bir karar alınması mümkün ise de; özellikle, yönetim kurulunun görev süresinin bir yıl olarak sınırlandırılmış olması nedeniyle, erteleme durumunda yönetim kurulunun yetkilerinin tartışma konusu olabileceği” ifade edildiğinden okul aile birliklerinin genel kurul toplantılarının Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Fatih LEBLEBİCİ
Bakan a. Başkan
 

Vatan Kocaeli Gazetesi

YAZAR: Fatih Saçak

Kocaeli Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve Gebze Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi 2018 Mezunu. Vatan Kocaeli Gazetesi editörü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Mimar ve Mühendis Statüsünde Memurların 2021 Yılı Ocak Ayı Maaş Ne Kadar Olacak?

Kamu kurumlarında görev yapan devlet memuru statüsündeki mühendis ve mimarlar 657 sayılı devlet memurları kanununa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.