Kadastro Teknisyeni Ne İş Yapar? Nasıl Olunur? - Vatan Kocaeli Gazetesi
21 Ekim 2020 Çarşamba

Kadastro Teknisyeni Ne İş Yapar? Nasıl Olunur?


KADASTRO TEKNİSYENİ

TANIM

Taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleme, hukuki durumlarını tespit etme ve yapılan kadastroyu yenileme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

A- GÖREVLER

– Kadastro yapılacak araziyi topoğrafik yönden inceler,

– Taşınmaz malların hukuksal durumlarını belirler,

– Taşınmaz malların geometrik durumlarını belirler,

– Kadastro yenileme işlemlerini yapar,

– Kadastral kontrollerde harita ve kadastro mühendisine yardım eder,

– Elektronik ölçü aletleriyle arazide ölçüm yapar,

GPS aletiyle nokta konumlarını belirler,

– Bilgisayar ortamında hesap ve çizim işleri yapar,

– Arazi ölçümlerinde kullanılacak aletlerin bakım ve ayarlarını yapar,

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

– Bilgisayar

– Harita paket (CAD) programı

– Çizici ve tarayıcı

– Elektronik ölçme aleti

– Reflektör

– GPS

– Arazi botu, arazi gözlüğü

– Baret

– Çelik şerit metre

– Fonksiyonlu hesap makinesi,

– Cetvel, gönye ve açıölçer

ANKARA A 1.1 2014/I

KADASTRO TEKNİSYENİ

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Kadastro Teknisyeni olmak isteyenlerin;

– Sayısal düşünme yeteneğine sahip,

– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

– Aritmetik ve geometrik işlemleri yapabilen,

– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

– Çizim yeteneği gelişmiş,

– Açık hava ve büroda çalışmaktan hoşlanan,

– İş birliğine açık,

– Ekip içinde çalışabilen,

– Sabırlı ve dikkatli,

– Kendini yenileyebilen,

kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kadastro Teknisyenleri görevlerini hem büroda hem de açık havada yürütürler. Genel olarak jeodezi ve fotogrametri (harita ve kadastro) mühendisleriyle, harita-kadastro teknikerleriyle ve tapu sicil memurlarıyla işbirliği halinde çalışırlar. Görevleri sık sık seyahat etmeyi gerektirir.

ANKARA B-C 1.1 2014/I

KADASTRO TEKNİSYENİ

D- MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının “Harita-Tapu-Kadastro” alanı alanı “Kadastroculuk” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Ortaokulu tamamlamış olmak,

– Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.

– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.

– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.

– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA

– Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

ANKARA D 1.1 2014/I

KADASTRO TEKNİSYENİ

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Devlet Demir Yolları, Devlet Su İşleri, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Müdürlükleri, Belediyeler, İller Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Havayolları, Petrol Araştırmaları, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, İnşaat Şirketleri, Harita Mühendisliği Büroları, Harita Hizmetleri, Harita Genel Komutanlığı (HGK), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ), Türk Telekomünikasyon A.Ş.(TÜRK TELEKOM), Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) vb. yerlerde çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

– Eğitim tamamlandıktan sonra aylık kazanç asgari ücretin iki katı veya daha fazla olmaktadır. Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde ise, ücret toplu iş sözleşmesine göre belirlenmektedir. Kendi işini kuranlarda kazanç daha yükselmekte ancak değişkenlik göstermektedir.

ANKARA E.F 1.1 2014/I

KADASTRO TEKNİSYENİ

G-MESLEKTE İLERLEME

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

Meslek liselerinin Harita-Tapu-Kadastro” alanı “Kadastroculuk” dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

BENZER MESLEKLER

– Topograf,

– Yapı Ressamı,

– Harita Kadastro Teknikeri,

– Harita Teknisyeni,

ANKARA G- 1.1 2014/I

KADASTRO TEKNİSYENİ

_________________________________________________________________________________

H- EK BİLGİLER

GÖREV

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA

– Meslek Elemanları,

– www.megep.meb.gov.tr adresli web sayfası,

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Mesleki Yeterlilik Kurumu web sayfası www.myk.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.

ANKARA H-I-İ 1.1 2014/1

YAZAR: Kerim Ellibeş

Kocaeli Anadolu Lisesi ve Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi 2019 Mezunu. Vatan Kocaeli Gazetesi editörü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ezhel allah'ından bul

Allah’ından Bul Youtube Trend Videolar Listesinde! Ezhel – Allah’ından Bul dinle | Ezhel Allah’ından Bul şarkı sözleri | Ezhel kimdir, nereli?

Allah'ından Bul Youtube Trend Videolar Listesinde! Ezhel - Allah'ından Bul dinle | Ezhel Allah'ından Bul şarkı sözleri | Ezhel kimdir, nereli?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir