11 Ağustos 2020 Salı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İşçi Alımı Yapıyor! – KPSS Personel


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İşçi alımı yapıyor! İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilana göre lise mezunu alım yapılacaktır. 

Tam zamanlı olarak çalışacak inşaat işçisi kadrosunda personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?  

  • 527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,       
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,
  • Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması,
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “İnşaat İşçisi” meslek branşına müracaat edecek olan “TMSY” işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları tam teşekküllü devlet hastanesinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde işe alım süreçleri iptal edilecektir.
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşıması,
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
  • Çalışabilir durumda olunması,
  • En Az Lise mezunu olmak,

Başvurular Başladı! 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alımı için başvuru süreci 13 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2020 tarihinde sona erecektir. Başvurular www.esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005584926 sitesi üzerinden yapılacaktır. 

YAZAR: Ahmet Fırat

Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi ve Bursa Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi 2019 Mezunu. Vatan Kocaeli Gazetesi editörü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bugün Günlerden Kabine Toplantısı Günü! – KPSS Haberleri

Bugün gerçekleşecek olan Kabine toplantısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okulların açılması durumunda nasıl tedbirler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir