AFSÜ İşçi Alımı - Güncel İlan - Vatan Kocaeli Gazetesi
20 Ekim 2020 Salı

AFSÜ İşçi Alımı – Güncel İlan


Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) kenedi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda en az lise mezunu çok sayıda daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR kamu ilanları resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda AFSÜ kendi bünyesinde görevlendirmek üzere yirmi iki (22) özel güvenlik görevlisi, dört (4) engelli, altmış altı (66) normal statüde hasta hasta bakımı teknisyeni olmak üzere toplamda doksan (90) daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. AFSÜ işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 20/10/2020 tarihine kadar esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. AFSÜ işçi alımı için adaylarda aranan başvuru şartları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

AFSÜ İşçi Alımı

Genel Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
 5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
 7. Başvuran adaylar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.
 9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
 10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 11. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 12. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir.
 13. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir.
 14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 15. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasından https://www.afsu.edu.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.
 16. Noter sonucuna göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi alımı için alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Başhekimlik tarafından belirlenecektir
 17. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

Özel Güvenlik Başvuru Şartları

 • Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
 • 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,
 • Lise ve dengi okul mezunu olmak.
 • Erkek adaylarda en az 175 cm. boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,15’den az olmamak  (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.
 • (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Hasta Bakımı Teknisyeni Başvuru Şartları

 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
 2. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da Sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından mezun olmak
 3. Erkek Hasta Bakım Personeli sayısı ağır yük ve ekipman gerektiren işler dikkate alınarak hesaplanmıştır.
 1. A) KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
 1. Kura işleminin 23/10/2020 tarihinde saat 10:00 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi B Blok Kat 2 Mavi Salonda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne web sayfasından ( https://www.afsu.edu.tr  )  duyurulacaktır.

  Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacak olup, istekli adaylar kura çekimini online izleyebilecektir.

 1. B) KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
 1.  

  Başvuru Dilekçesi

  Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

  Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

  Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

  Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

  Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

  SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)

YAZAR: Ahmet Fırat

Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi ve Bursa Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi 2019 Mezunu. Vatan Kocaeli Gazetesi editörü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Derece Ve Kademelerine Göre 2020 Yılı Temmuz Ayı Akademik Personeli Maaşları Ne Kadar? Akademik Personel Maaşı

Yüzlerce üniversitede binlerce akademisyen görev yapmaktadır. Üniversiteler yıl içerisinde duyuruya çıkarak öğretim görevlisi, okutman ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir