18 Ekim 2020 109. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı Soruları ve Cevapları - Vatan Kocaeli Gazetesi
23 Ekim 2020 Cuma

18 Ekim 2020 109. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı Soruları ve Cevapları


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından İçişleri Bakanlığı ile yapılan sınav protokolü hükümleri uyarınca gerçekleştirilen 18 Ekim 2020 Kaymakam Adaylığı sınavı konuları nelerdir? 18 Ekim 2020 Kaymakamlık sınavı nasıl uygulandı? Sınav kaç saat sürüyor? 2020 Kaymakamlık sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu? 2020 Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları neler? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

2020 Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapıldı?

2020 yılında İçişleri Bakanlığı’nın alım sürecini gerçekleştireceği Kaymakam Adaylığı mesleği için düzenlenecek olan 2020 Kaymakam Adaylığı sınavına başvurular, sınavı gerçekleştirecek olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM sistemi üzerinden 2 Eylül 2020 tarihinden 9 Eylül 2020 tarihine kadar yapıldı. Adaylardan 2020 Kaymakam Adaylığı sınavı normal başvuru süresini kaçıranlar içinse geç başvuru ekranı 17 Eylül 2020 tarihinde faal oldu ve adaylar başvuru yapabildiler.

2020 Kaymakam Adaylığı Alımı Kaç Kişilik?

2020 yılında gerçekleştirilen Kaymakam Adaylığı sınavı toplam 100 adet meslek mensubunun istihdam edilmesi için gerçekleştirildi.

18 Ekim 2020 Kaymakam Adaylığı Sınav Konuları Nelerdir?

18 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM tarafından yazılı kısmı gerçekleştirilen 2020 Kaymakam Adaylığı sınavında adaylara Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkçe, İktisat, Türkiye Ekonomisi, Mahalli İdareler, Tarih, İnsan Hakları alanlarından toplam 100 adet soru yöneltilmektedir. Bu 100 sorunun ayrımı 66 adet alan bilgisi sorusu, 34 adet ise genel kültür sorusu biçimindedir. 2020 Kaymakam Adaylığı yazılı sınavında adaylara soru yöneltilen konular ile bu konulara soruların dağılımı aşağıdaki şekildedir;

2020 Kaymakam Adaylığı sınavında adayların yukarıda yer alan konulardan kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamaları için toplam 150 dakika süreleri oldu. 

2020 Kaymakam Adaylığı Sınavı Nasıl Kazanılır? Kaymakamlık Sınavı Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır? 

18 Ekim 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı alımının yazılı sınav kısmına katılan adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için almaları gereken puan 70’tir. Adayların bu 70 puanı elde etmesi için kaç net yapması gerektiğine, yanlış yanıtların doğru yanıtları etkileyip etkilemediğine dair detaylı bilgilere aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz çalışmamızda göz atabilirsiniz;

2020 Kaymakam Adaylığı yazılı sınavına katılan adayların sınavda başarılı olabilmeleri için 70 puan almaları tek başına yeterli olmamaktadır. Kaymakam adaylığı yazılı sınavında 70 puan alan adaylar eğer mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar başarılı aday arasında yer bulamamışlarsa ne yazık ki 2020 Kaymakam Adaylığı sözlü mülakatlarına katılamazlar. 70 puanın üzerinde de oluşabilen taban puanlar yıldan yıla farklılaşmaktadır.

9 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen 2019 Kaymakam Adaylığı yazılı sınavının kaç puanla kapattığını öğrenmek için aşağıda yer alan yönlendirme ile ilgili çalışmamıza erişebilirsiniz;

18 Ekim 2020 Kaymakam Adaylığı Sınavı Soruları ve Yanıtları Nelerdir? (ÖSYM)

18 Ekim 2020 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından çoktan seçmeli usulde gerçekleştirilen 2020 Kaymakam Adaylığı yazılı sınavında yukarıda belirtmiş olduğumuz konulardan adaylara yöneltilen 100 adet soruyu sınava katılan adayların bizlere ilettiği bilgilere dayanarak sizin için bir araya getirmeye çalıştık;

1) Çorum Belediyesi’nde hangisi bulunmaktadır?

2) İl İdare Kurulu

3) 512 bin nüfuslu Büyükşehir ve İl Genel Meclisi üye sayısı kaçtır? 9 – 45

4) Belediye Meclisi’nin feshini kim yapabilir? İçişleri Bakanlığı

5) Köyün işlerini zorunlu hale getiren karar ve durum nedir? Köy derneğinin kararı ve Valinin Onayı

6) Kadük

7) 2020 Nisan ayı işsizlik oranı kaçtır? %12,8

8) Cumhurbaşkanı tarafından seçilen hangisidir? Danıştay üyeleri

9) Kent Konseyi

10) Kamuya yararlı dernek üyeleri hapis cezası gerektiren bir suç işlerlerse buna izin vermeye yetkili birim neresidir? Dernekler denetçisi

11) Devlet memurluğu disiplin cezalarından aylıktan kesme cezası hangi oranda tatbik edilebilir? 1/9 oranında

12) Kamu denetçisini hangi makam görevden alabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Genel Kurulu

13) Türkiye Büyük Millet Meclisi idari memurlarını görevden kim alır? Türkiye Büyük Millet Meclisi genel sekreteri

14) 2019 yılı büyüme oranı kaçtır? – %0,9 

15) Aşağıdakilerden hangisi özelleştirmenin amaçlarındandır? Sermaye piyasasını canlandırmak – Kamu İktisadi Teşekküllerinin verdiği zararı azaltmak I-II

16) Savunma Sanayi harcamalarının imalat sektörü içerisindeki payı nedir? 

17) Mahalli idareler için seçin hangi ayın son günüdür? 

18) Anayasa Mahkemesi üye seçimi ikinci oylama oranı kaçtır?

19) Mahalli idarelerin birlik kurma iznini kim verir?

20) Alanya Belediyesi sınırı içerisinde ulaşım imtiyazı vermeye kim yetkilidir? – Alanya Belediye Meclisi

21) Hangisi Devlet Memurları Kanunu içerisinde yer alan memuriyet sınıfları içerisinde yer almaz? – Destek hizmetleri sınıfı

22) Yetki genişliği sorusu – 1-2

23) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ilgili hangisi doğrudur? – müşavir 

24) 2020 yılı Ocak ayında ithalat yapmadığımız ülke hangisidir? – Japonya

25) Ücret Faiz Rant sorusu – 250

26) Tam rekabet piyasası sorusu – P=12

27) Tüketici rantı sorusu – 144 – 48

28) Esneklik sorusu – 2/3

29) IS – LM sorusu – Daraltıcı para politikası

30) Arz şokları sorusu – Yalnız III

31) Sovyet Rusya ile ilişkileri sağlayan olan nedir? – Boğazlar? caltrope?

32) Özel Tüketim Vergisi’nin kabul edildiği yıl? 

33) Hane Halkı tüketiminden en yüksek pay hangisine aittir? 

34) Mondros’u imzalayan İngiliz Amiral yanlış şık.

35) İlçe insan hakları başkanı: Kaymakam

36) 11. Bolu Ek Protokol : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kuruldu

37) GSMH Sorusu : 290

38) Kamu yönetiminin geliştirilmesi sorusunun cevabı: Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

39) Soruşturma izni : TBMM Genel Sekreterliği soruda TBMM Başkanlığı

40) Anayasa mahkemesi somut norma denetimi sonrası yargılamanın devam etmesi : 6 AY

41) Danıştay üyeliği için 1. Sınıf Hakimlik Süresi: 3 Yıl

42) KDK Başdenetçi görevden alınması : Genel Kurul

43) Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik

44) Dernek görevlisini uzaklaştıran: İçişleri Bakanı

45) İdarenin başka bir makam ve merciye ihtiyaç duymadan işlem yapması : Re’sen icra.

46) HSK üye seçimi üçüncü seçimde salt çoğunluk olan şık.

47) Meclisin çalışmalarına son 1 ay içinde 5 oturum katılmayanlar üyenin milletvekiliği düşürülmesinde gizli oy yoktur.

48) Belde, Bucak ve İlk Kademe: Tümü

49) Kaymakamın eşini boşaması : Fonksiyon Gaspı

50) Esneklik sorusunun cevabı : -2/3

51) Haberleşme hürriyeti sınırlama sebeplerinden değildir? Kamu yararı

52) ÖTV 2002

53) TBMM ye karşı sorumlu Cumhurbaşkanı

54) Yaş üyesi olmayan MİT

55) Büyükşehir yanlış olan köy tüzel kişiliği belirtilen

56) Birim kurma Büyükşehir belediye meclisi

57) Belediye ve il özel idare gelirleri kanunu : işgücü sayısı

58) Yikop Sorusu tüm illerde yok

59) Anayasada yer alan RTÜK

60) Ktk olmayan Diyanet

61) Dünya Bankası/IMF OECC

62) Tüketim düzleştirmesi

63) Gelirler politikası

64) Sert çekirdek hak olmayan konut dokunulmazlığı

65) Yüksek teknoloji ürünlerinin payı verisi: 3,6

*2020 Kaymakam Adaylığı sınav soruları ve muhtemel yanıtları adayların anımsadıkları kadarıyla toparlandığından kesinlik taşımamaktadır. Sizler de doğru olduğunu düşündüğünüz soruları ve yanıtları bize ileterek sürece katkıda bulunabilirsiniz. Sorular adaylardan bize intikal ettikçe yazımız güncellenecektir.

Kaymakamlık Nedir? Nasıl Kaymakam Olunur? Kaymakam Ne İş Yapar ve Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak mülki idare amiri sıfatını haiz olmaya hak kazananlar Kaymakam Adayı olarak görev yapmaya başlarlar. Sonrasında Kaymakam olarak sürdürdükleri meslekte bir çok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Kaymakam Adaylığı mesleğine dair tüm ayrıntılara erişebileceğiniz Kaymakamlık Meslek Tanıtımı çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme yardımıyla erişebilirsiniz;

2021 Yılında Kaymakamlık Sınavı Var Mı? 2021 Kaymakam Adaylığı Sınavı Ne Zaman?

2020 yılı Kaymakam Adaylığı yazılı sınav süreci 18 Ekim 2020 tarihi ile birlikte geride kaldı. Peki 2021 yılında sınav olacak mı? 2021 yılı Kaymakam Adaylığı sınavına dair gelişmeleri, duyumları ve değerlendirmelerimizi takip edebileceğiniz çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

18 Ekim 2020 Kaymakam Adaylığı Sınavını değerlendiren diğer adaylara katılmak, Kaymakamlık mesleğine dair sorularınızı sormak ve aklınıza takılan her konuda bilgiler edinmek için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 14:57

YAZAR: Kerim Ellibeş

Kocaeli Anadolu Lisesi ve Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi 2019 Mezunu. Vatan Kocaeli Gazetesi editörü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni Hayat 8. Bölüm İzle! Kanal D Yeni Hayat 9. Yeni Bölüm Fragmanı Paylaşıldı!

Yeni Hayat dizisi 8. bölüm yayınlandı. KargaSeven Pictures imzalı, yönetmeliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir